Dharma Sangha kõne 20.05.2011 (Maitriya Sandesh)

20 mai 2011 193

Omandagu igavene taevas maa kuju, neelates maise elu (Sansara) absoluutse potensiaali ja vabaduse tuhja valdkonda.

Olgu maailm umbritsetud usuga, just nagu kuu on umbritsetud suure valgustava saraga.

Olgu maailm umbritsetud taiusliku tarkusega, nii nagu paike on umbritsetud suureparase valgustava saraga.

Kolagu maailmas Oige kaitumise (Dharma) kaja, nii nagu merikarbi heli.

Olgu maailm paindumatu armastusega hinges, ulimas hinges ja isetuses (i.k. non-self), nii nagu piksenoole (vajra tahendab molemat nii piksenoolt kui teemandit) hoidja.

Olgu maailm umbritsetud moraali, tarkuse ja meditatsiooniga, nii nagu kaheksa-kroonleheline lootos kannab endas jumalike malestuste aroomi.

Ma kummardan austusega Jumal Maitriya ja koikide religioonide jargijate ees.

Kuus aastat meditatsiooni on teostunud, selleks et otsida meie puhtamat viisi maailma rahuks ja koikide elavate olendite vabanemiseks.

Tana on heaendeline hetk, aga ometi on aarmiselt raske jouda onnistatud paevani.

Sellel Kali ajastul on maailm maise elu (sansara) rattasse loksu jaanud ja muutnud sihitult ekslevaks maailmaks.

Ma aratasin Jumal Maitriya armastuse ja kaastunde selle maailma jaoks, mis on mojutatud ajastute tingimustest.

See asjaolu on maailma jaoks araarvamatu.

Jumal Maitriya on tulnud sellesse maailma neli korda...

Aga ta lahkus jattes oma haale (opetused) sellesse maailma.

Kolmkummend viis tuhat aastat tagasi olid tuhanded Valguse poole puudlevad olendid (Bodhisattvad) voimelised tolle aja moraali, tarkuse ja meditatsiooni oskuste tottu saama Valgustunuks (Arhant).

Tuhat aastat hiljem sundisid kaks ode.

Vanem ode vottis Bodhisattva vormi.

Noorem ode saavutas Imeparase Taiuslikkuse ja kavatses havitada maise illusiooni (Samsara).

Nende kahe oe nimed olid Bodhi Shravan ja Mohima.

Siis sundis Sakya klanni oma eelmiste elude meditatsioonide tagajarjel Siddhartha Gautama Buddha.

Oma eelmiste meditatsioonide otsingul oli Siddhartha Gautama Buddha taas voimeline keskenduma kodust loobumisele.

Tanu oma eelmiste elude meditatsiooni jatkamisele (meditatsioon, mis meenutab minevikku ja eelmisi elusid); saavutades eelmiste elude teadmiste taiuslikku tarkuse (Purva Gyan Siddhi) taastas ta moraali, sisekaemuse ja Mina-Teadlikkuse (Samadhi) susteemi maailmas.

Lopliku Nirvana saavutamise ajal, olles sulandunud Korgemasse Minasse sai ta otseselt Jumal Maitriya Darshani (Jumala nagemisest saadav onnistus).

Kaks tuhat aastat tagasi olin ma siin maapeal ja ma jain uksi meditatsiooni.

Selles seisundis oli vaga barbaarne ulemineku olukord; (mind) tapeti selles olukorras.

See oli mu viimane sunni ja surma kogemus.

Kaks tuhat aastat on mu teadvus kannatanud, olles suutmatu aitama aistmisvoimelisi olendeid.

Jarsku oli kuulda aikese kominat ja mul oli voimalik saavutada sund ema ihus.

"Varsti peale sundi lahed sa meditatsiooni",

sellised motted valdasid mu alateadvust.

Maailm (mu eesmark), mis oli labi ema armastava hoole ununenud hakkas kuue-seitsme aasta parast tagasi kutsuma.

Uhel paeval koneles minuga valges riietuses suur (pikk) isik.

Paev paeva jarel hakkas selginema informatsioon moodunud (elu) meditatsioonist.

Vahepeal, olles umbes kaheksa voi uheksa aastane ilmus uks imeparane nagemus.

Rattanburi kulast natuke eemal toi Tharu perekond uhe surnukeha tuhastamisele.

Samal ajal mangisin mina koos oma monede sopradega.

Jarsku heitsin ma pilgu looskavale tuleriidale.

Seal oli nagemus saravast valguskiirest mis labistas taevast.

See ere valgus oli rohekaskollane.

Sellest ajast peale olin ma voimeline paevast paeva meenutama mineviku tarkust.

Selle ereda valgusesara tottu sellel tuleriidal sain ma rohkem ja rohkem teadlikuks, et inimesed voivad saavutada vabanemise nii nagu peale surma.

Peale seda meenus mulle moodunud (elu) meditatsioon.

Tanu sellele sarava valguse ilmingule tekkis vajadus leida koht kus uksinda lodvestuda ja keskenduda.

Tanu eelmise (elu) meditatsiooni maletamisele alustasin seitsmendast tsakrast kuni joudes Brahma ehk kroontsakrani, ebapuhtus (Klesha) ja kurjus (Mara – budismis on see deemon, kes kiusas Gautama Buddha) said havitatud ja nahtamatud valguskogumid sisenesid kehasse.

Selles seisundis, oles uks vee, ohu, taeva, maa ja paikesega olin ma voimeline saama kogu eluks vajaliku toidu labi meditatsiooni.

Sellel ajal aeglustusid koik organismi funktsioonid ja ma olin voimeline olema tardunud ehk letargilises seisundis (i.k. hibernate).

Tanu maa jahedusele, vihmale tormipilvedest, kulmale udule muutusid riided mu kehal horedaks.

Kui ma vaatasin seljataha, siis nagin et termiidid olid mu riided (seljatagant) ara soonud.

Vaatamata minu intensiivsele ja konsentreeritud praktikale jaid koik umbritsevad inimesed kahtlema.

Minu igapaevast tegevust oli maailmal raske aksepteerida.

Isegi tana naen ma palju skeptilisi inimesi.

Inimene kes suudab jouda sisemise Maitriya moistmiseni saab olla eluroomus (optimist), kaasa haaratud toemeelsusest.

Need kes votavad omaks vale vormi, teevad lepitust, olles kaasa haaratud kalduvusest koikjal halba eeldada (pessimismist).

Kui minu kehaks moodustunud kogum ei jaa pusima Mahayana Dharma Kayat otsides, siis millist sonumit saan ma anda sellele maailmale?

Ja sel ajal kui ma pusisin uheselt meditatsioonis, vastu vottes tarkust maailma huvanguks, ilmus ohtul taevast uks haal mis utles:

"Hei Tapasvi Muni, sa sured, arka ules, arka ules, arka ules!"

Tol hetkel olin ma silmitsi onnistatu jumaliku pilguga, kus kaks silma sarasid rohekaskollast valgust.

See valgus sisenes kehasse avaldudes tule vael.

Peale seda valmistusid moned rahulolematud inimesed sellele kohnunud kehale kallale tungida, molgutades motteid kohnunud keha muutusest.

Olles kursil esimesest mediteerimispaigast lounapoole, et leida kohta uksi olemiseks, meenusid mulle vana komitee liikmed.

Selleks, et mitte pohjustada muretsemist, ootasin ma hommikuni payer puu all.

Hommikul kell kaheksa voi uheksa tuli sammude kostudes 7-st inimesest koosnev grupp minuga uksildases metsas kohtuma.

Nende sudamed olid usus ja puhendumuses puhtaks pestud ja nende silmad olid tais pisaraid.

Need seitse inimest olid oma eelmises elus Dharma Praktiseerijad.

Sudametega, mis olid immutatud usu ja puhendumusega ja pisaratega silmis utlesid need seitse inimest, "Mis meil on puudu?" valjendades sellega Maitriya kaastunnet.

Moistnud minu selgitusi jatsid nad koik kusimused korvale ja mina liikusin edasi otsides oma teed.

Alates sellest hetkest kuni uheksa paeva edasi kulgesin pika teekonna "Arkveloleku Meditatsioonis" (Jagrit Dhyan).

Ma uletasin avatud orge, mis olid tais elevante, tiigreid, hirvi, antiloope, leoparde, janeseid, karusid, metsikuid hobuseid, ahve, paabulinde, muid olendeid, linde, taimi ja puid.

Chitwanis on jogi mis voolab keeristena.

Kui ma olin oosel, olles meditatsiooni seisundis ja naoga louna suunas seda joge uletamas, kuulsin ma jumalikku haalt: "Hei Laps-Puhak, kui sa ei hooli oma kehast, siis ei saa sa eksisteerida ja raakida, siis lahevad kaduma Oige Kaitumise ehk Dharma vormid." See jumalik haal juhtis mu tee jalle Halkoriya poole.

Olles joudnud Halkoriya oli mul voimalus taotleda seda, et mind kuue aasta jooksul enam ei otsitaks ning muserdatuna habist leidsin ma Halkhoriast kirdepool olevast maest koopa.

Veetes niimoodi kolm kuud koopas ilma vee, varske ohu ja paikesesoojuseta

tuli uks loomi otsiv jahimees.

Vaene jahimees, loomaliha himus, ootas valjas.

"Kes siin on, on see inimene voi loom?" karjus ta kolm korda, Siis ma sirutasin oma kae koopast valja ja samuti ka oma pea.

Vaene jahimees kes ihaldas ja himustas loomaliha tousis pusti.

Selliste maailma jahimeeste, dzungli ja taimede onne ja heaolu nimel teen ma Maitriya meditatsiooni (dhyan).

Viibides Halkhoria soove taitva Viigipuu jalamil ja Sindhuli puu all Baghjoris puudutas maailma maise elu ehk Samsara nagemine mu hinge, keha ja konet.

Sel ajal, olles selles kohnunud kehas, tormi-iilide keskel, jatkates Halkoriyas labi tumeda, pilvise ja uksildase oo, olles neeldunud hinge (Atma) ja Ulima Hinge (Parmatma) vahele, sain ma otsese nagemuse silmast silma Jumal Maitriyaga (Maitriya Nath).

Seda otseselt nahtud ilmutust ja tema teadaandeid ei saa sellele maailmale veel raakida.

Vastavalt valgustatuse tarkusele on meie kehad tehtud samast viiest elemendist

ja labi immutatud armastuse tundest (Maitri Bhavna) nii, et kogu maailm uhineb samade tunnetega maa heaks, soovides muuta maise olemasolu tsukkel armastuseks ja kaastundeks (Maitriya and Karuna).

Nahes hinge, keha ja konet labi maise nagemuse, levitades Maailma Rahu Suuri Palveid kogu maailmas koikide olendite heaoluks ja kasuks ning taimestiku (flora) kaitseks ja alalhoiuks, tahan ma anda kogu universumi toelist moistmist (satyagyan) labi moraalile ja meditatsiooni (samadhi) tarkusele (pragya) kuuletumise.

Taiuslik valgustatus (Samyak Sambodhi) saavutatakse labi tarkuse (gyan), vooruse (sila) ja meditatiivse seisundi (samadhi).

Ainuuksi labi materiaalse roomu ja mugavuse (sukha- suvidha) inimelus ei ole voimali saavutada vabanemise teed (Mukti).

Kui jargitakse sisemisi voorusi ehk moraali voi reegleid, siis voib inimene vabaneda samahasti maisest materialismist kui ka sunni ja surma tsuklist.

Ja kui usu nimel naidatakse vaimset rikkust, demonstreeritakse imesid, siis on se vastuolus Dharma reeglitega.

Dharma reegel on vabastada need olendid maise elu (Sansara) kannatustest, kes ei ole ise voimelised seda tegema; naidata neile vabanemise teed on Dharma reegel.

Kannatused jaavad, hirm ja terror, valgustatuse (Bodhi) praktiseerimine, jumalik silm, vaga puhas meele uletamise teadmine, suur kaastunne; ja valgustunud meel on loputu potensiaali (Sunyata) valdkonna ilmutus.

Olla puhendunud aistmisvoimeliste olendite huvanguks maailmas, teha puhendumust...

Kus iganes votab vormi meditatiivne seisund (samadhi), seal on Dharma.

Kes iganes siin maailmas jouab Maitriya sisetundesse...

kes iganes on uhenduses ulima hingega, joob meditatiivse seisundi (samadhi) eliksiiri...

Kes iganes touseb sisemise hinge kui Maitriya jou ja tarkuse valguseni

avab maise varava Jumal Maitriya (Maitriya Nath) armastavale osavotlikkusele ja tundele maailma jaoks.

On olemas otsene valjendus Toelisele Olemisele, Ulimale Olemisele Ja Buddha Olemisele.

Kus iganes on olemas igavene olemasolu koikidele inimeludele seal on Dharma elu taiuslikkuseks.

Dharma taiuslikkuses on loputu potensiaali ehk Sunyata (null, mitte midagi, tuhjus).

Sunyata tundega kokkupuude on Valgustumine (Buddhatva).

Sunyata ja Valgustumine (Buddhatva) on vormitud ja avaldumatud;

tugevam kui materiaalsete roomude kalju.

Valgustumise (buddhattva) tarkuses on rahu ja printsiip saavutada vabanemine kogu maailma jaoks.

Olgu nii; saagu nii.

Olgu koik rahulikud, edukad ja onnelikud.

Next Speech 

Video

Täname! Tõlge on saadetud.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.