The Official Maitri Dharma Website

June 16, 2020 266

Currently there are personal websites around the world carrying private translations of Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru’s Maitri Dharma book, His teachings as well as official spiritual material transferred from Guru’s sole website bsds.org. The bsds.org website is the only website that is authorised to transmit Guru's unprecedented and unique teachings direct, given first-hand under Guru’s directions, and can be fully trusted. The Maitri Dharma Office takes responsibility only for what is issued from bsds.org under Guru’s specific direction.

Bodhi Shrawan Dharma Sangha Office,
Besare, Sindhuli, Nepal


* * *

महा सम्बोधि धर्म संघ गुरुज्यूद्वारा प्रतिपादित ‘बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म’ अन्तर्गतका अमृतमय मार्ग दर्शनलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागी हाल आधिकारीक रुपमा bsds.org मात्र एक संचालनमा रहदै आएको छ । यो वेबसाइट विश्वमा एक मात्र मैत्री सन्देश प्रदान गर्ने माध्यम हो, जुन पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तपाईंले मैत्री धर्म सन्देश प्रदान गर्ने अन्य वेबसाइटहरु पनि सर्च गर्दा भेटिन सक्नु हुन्छ । कृपया ध्यान दिनु होस, त्याहाँ प्रदान गरिएको हरेक जानकारी प्रति ‘बोधि श्रवण धर्म संघ’ जिम्मेवार हुन सक्दैन ।

बोधि श्रवण धर्म संघ कार्यालय (BSDS Office),
बेसारे, सिन्धुली, नेपाल
News

The Meaning of Maitri and of Bodhi Shrawan in Bodhi Marga Darshan Maitri Dharma

बोधि श्रवण अर्थात सत्य तथा गुरु तत्वको बोध हुनु हो । अस्तित्वगत तत्वको पहिचान हुनु हो वा सर्व ज्ञानले युक्त हुनु हो । Bodhi-Heeding means to be in truth...

Kathmandu Peace Walk Ushers in Maitri Springtime to Nepal

In a burst of exuberance and devotion, thousands of Maitri devotees took to the streets of Kathmandu early in the morning of 29th February, to share their...

Maitri to Become a Worldwide Language

The Maitri Dharma Centre Office wishes to announce the happy news that shortly after Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru began His Three-Year solitary MahaDhyan...

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.