Memorial Ceremony of Completion of 75 Days After Dharma Sangha's Father Demise

29 października 2011 4

On October 29, 2011 memorial ceremony of completion of 75 days after Dharma Sangha's father demise has been held. The ceremony has been held in the house of Dharma Sangha's family in Ratanpur village, which is nearly 12 km far from his meditation site.

Wydarzenia

Wiadomość od Mahasambodhi Dharmasangha z 10 września 2012 r.

1.Podążając w bieżącym czasie za Prawdziwą Dharmą i Guru, czyniąc wszystkie, obecne tu i nieobecne, zasłużone dusze miłościwie spokojnymi (Maitri Mangalam...

Przemowa urodzinowa (2012)

1. Przynosząc korzyść wszystkim Sangha [1] i zwolennikom Miłującą Dobrocią (Maitri), dzisiejsza Yuga (Era) nie jest tylko czasem do świętowania, jest czasem...

Zamykająca przemowa na Maitri Pudży Pokoju na Świecie, 26 marca 2012

1. Niech wszyscy Sangha [1], utrzymując dyscyplinę Dharmy [2], zgromadzeni na Maitri Pudży Pokoju na Świecie pokażą unifikację światu zjednoczeniem wszystkich...

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.