Åbningstale for The World Peace Maitri Puja d. 21. marts, 2012

21. mar. 2012 / Updated on 27. dec. 2017 187


Dharma Sangha

Namo Bodhi Shravan Guru Sanghaya

Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya

1. Jeg giver budskabet om den evige Dharma [1] til Jorden efter mange Yugaer (årtier) efter at have fulgt Vejen af den Sande Dharma i søgen efter den reneste vej, der er til elskende fordel for alle Dharma elskende følgere samlet ved World Peace Maitri Puja. Ved at frigøre alle levende væsener fra lidelse og smerte ved formen af Gurumargaen (GuruVej), og ved at være ankommet (landet) for 35000 år siden ifølge Maitriyan Kalenderen hvorved Bodhi Shravan Dharma Sangha blev til.

2. En blomsts eksistens ligger kun i dens uophørlige form for ydelse og dedikation af dens egen skønhed og duft til den fulde kreation. På samme tid kan den duftende blomst, hvilket er meningen af Dhamma (Dharma), ikke blomstre medmindre mennesker giver slip på et liv af begær, vrede, grådighed, vrangforestillinger, ego, mord, vold og andre forureninger. Kultiver etikken af den Sande Dharma.

3. Ved at underlægge sig ekstrem bøde og praksis uden afvigelse et enkelt øjeblik fra d. 16. Maj, 2005 til d. 16. Maj, 2011, for vejen til den sande frigørelse og frihed i verdenen, har jeg, med fuld vilje viet mig selv til Maitri (Elskende Venlighed) Meditationen og er nedstået som GuruMarga (GuruPath) Bodhi Shravan Dharma Sangha. Bodhi Shravan betyder at have viden om Tattva (Essens), af Satya (sandhed) og Guru, at genkende Astitvik Tattva (eksistentielt element) og at være udstyret med al viden.

4. Og ordene ”Dharma Sangha” refererer til alle Guruer af denne verden og andre verdener. Bodhi Shravan Dharma Sangha betyder alle Guruer som har forstået BodhiMarga (Vejen til oplysning) fra MargaGuru (PathGuru) og GuruMarga (GuruPath) — eller har modtaget Visdom – er derfor blevet kaldt Bodhi Shravan Dharma Sangha (De Visdoms Agtende Dharma Sanghaer).

5. Målet for GuruMargaen er at sprede følelsen af Elskende Venlighed til Jorden ved at gøre vejen for frihed og befrielse af den Sande Dharma ved at frigive utallige væsener af verdenen der lider gennem uendelige tidsrum.

6. På vejen til hengivenhed og troskab, en renset krop, tale og sind og ved at følge forskrifterne vil man kunne opnå komplet gratifikation af ultimativ glæde i menneskelivet.

7. For at kunne etablere Dharma Fred, gensidig forståelse og elskende venlighed skal mennesker kunne forkaste de ringe handlinger såsom begær, vrede, grådighed, vildfarelse, jalousi, mord, vold, ego, strid, had, fornærmelse, utilfredshed, vantro, tvivl, illusion, falske visioner, egoisme, falske ord, afhængighed, dårligt selskab, uhyggelige handlinger, dårlige handlinger, djæveler og dæmoner, forhindringer og at få det falske til at virke sandt og det sande at virke falskt.

8. Kasser diskrimination og rifter mellem religioner, kaster, områder, samfund og Sanghaer.

9. At sprede forkerte syn er at tjene gennem propaganda til ”mit”, ”mine,” ”vores,” ”byer,” "Afdelinger", "kommuner", "nationer" blandt nationer og over hele verden.

10. Mord, vold, uhyggelige handlinger, mishandlinger og uro accepteres i religionens navn, åndelighed, filosofi og visdom, der skaber illusionære netværk og grænser, der ikke eksisterer blandt menneskelige civilisationer. Dette er indoktrinering.

11. Ved at være opmærksom på dem der har fostret illusioner I verdenen gennem tiden, tilslutter jeg den Sande Dharma GuruMarga til at følge og blive fulgt a falle Sanghaer, Dharma-elskende følgere og sandheds-søgere som har været forvirret i fortiden.

12. Ved at følge den Sande Dharma af GuruMargaen der ligger i Sandhed, kan man ved sandhedens kraft eliminere de indgående hindringer, der svarer til ens gamle karma, de medfødte eller efter fødselsbivirkninger, som kunne have sket for en selv eller ens efterkommere såsom at være handicappet, stum, døv eller blind.

13. Jeg giver disse forskrifter for at eliminere og renliggøre de tilsmudsninger til selve roden af menneskets hjerte, til fordel for selvet og andre og for at sprede følelsen af Elskende Venlighed.

14. Giv fordel til selvet og alle levende væsener ved at praktisere disse forskrifter der er internaliseret af alle Sanghaer.

15. Må alle forstå at disse forskrifter ikke er for at binde men de derimod er en måde at finde vejen til frigørelse fra alle lænker.

16. En som følger GuruMargaen på den rigtige måde med sand tro, hengivenhed og tillid, den person som kender ens egen intellekt og mysterierne af denne verden og andre verdener hver for sig, ved at blive alvidende, vil lede et liv med hidtil uset lyksalighed og Maitri (Elskende Venlighed) følelse.

17. Det er ligeligt nødvendigt for mennesker at indtage sund mad for at kunne opnå oplysning og for at kunne leve et fyldestgørende liv.

18. Hvorfor spiser mennesker som er over alle væsener, mad som gør skade på selvet og andre væsener?

19. Opgiv den mad der gør skade på selvet og andre ved at indtage sund mad, behandl andre som du ville behandle dig selv. Fra i dag vil jeg indtage sund mad.

20. Til slut vil jeg (Guru), rejse hele verdenen rundt for at sprede følelsen af elskende venlighed ved at linke broerne af Tro, Tillid og Hengivenhed ved at guide hengivne, Dharma-elskere, fredselskere og sandheds søgere af hele verdenen i de nutidige tider der kommer.

21. I henhold til tidernes egnethed og din støtteberettigelse har jeg formidlet Essensen af den Sande Dharma.

22. Jeg vil altid forblive sammen (jeg er altid med jer/over alt).

*** Sarva Maitri Mangalam Astu: Tathastu ***

(Må alle væsener være elskende og fredfyldte.)

Note [1]: Se venligst den originale engelske tekst for længere og mere dybdegående forklaringer af forskellige ord i denne tekst.


 Prev Speech

Videoer
Billeder

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.