Avís Relatiu a l'Organització i Visita de Pujas

11 de abril de 2019 11

Totes les Maitri Pujas Públiques són organitzades sota l'ordre directa de Guru i són anunciades al món per l'Oficina Central de Maitri Dharma que és l'única autoritat oficial en el món per emetre les declaracions de Mahasambodhi Dharmasangha Guru, o anunciar events organitzats per Ell, a través de la seva única xarxa oficial, bsds.org. Qualsevol altre anunci que sembli oficial no publicat sobre bsds.org no s'origina des d'aquesta Oficina Central Dharma, i no s'hi ha de confiar.

Els devots desitjant assisstir a Pujas organitzades per el Centre Maitri Dharma de Guru han d'omplir el formulari de Registre dels Visitants. Mai revelar cap informació personal cap a cap individus privats fora de l'Oficina del Centre Maitri Dharma clamant d'estar treballant per Guru. Si mai algú és així nomenat, la designació serà primerament anunciada sobre aquest lloc enxarxat bsds.org. Enviar totes les consultes directament a office@bsds.org. Ningú altre a part de l'Oficina té l'autoritat de col·leccionar informació del visitant o donacions en el nom de MSDS Guru, a no ser que es designi així aquí.

Els devots en qualsevol lloc del món incloent Nepal desitjant organitzar la seva propia puja, han de primerament demanar permís a Guru a través l'Oficina del Centre Maitri Dharma escribint a office@bsds.org donant detalls de l'event planificat, dates de funció, assistents esperats, tipus i ubicació del lloc incloent fotografies, i, amb l'aprovació de Guru, l'Oficina enviarà un conjunt de directrius i les Benediccions de Guru per a la puja. Cap Maitri Puja genuina es celebra en cap lloc del món sense l'aprovació personal de Guru i benedicció anunciada a bsds.org. Així com creixents nombres de falsos personatges i organitzacions farsa clamen tenir directes connexions amb Mahasambodhi Dharmasangha Guru, és important remarcar la serietat de que falses invitacions i esdeveniments falsos organitzats sense el coneixement de Guru o aprovació no són d'ésser confiats.
Novetats

Anunci Per a Tots els Devots Maitri

Habitant en el lloc més alt en Maitri Dharma és El Mateix Dharma Sangha Guru, i Les Seves paraules per a tots els deixebles, sangha i devots són sempre...

Gràcies! La teva traducció ha sigut enviada.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.