Bodhi Marga Darshan Maitri Dharma
Trí huệ toàn trí toàn thức về Chánh pháp Từ tâm đạt được bởi ngài Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru

Maha Sambodhi Dharma Sangha's Speeches

Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru phát biểu trước nhân loại vào ngày 21 tháng 3 năm 2017 tại Lalitpur, Nepal

Dharma Sangha Bodhi Shrawan Guru Sangaya Mai Maitri Sarva Dharma Sangaya Tôi đến thế giới này để truyền đạt giáo lý Maitri Dharma Bodhi Margha Darshan...

Thông điệp

11 giới luật từ tâm

1. Không bao giờ phân biệt dựa trên cơ sở tên, hình thức, màu da, giai cấp, niềm tin, cộng đồng, sức mạnh, vị trí hoặc năng lực; thậm chí bỏ qua sự khác biệt giữa các khái niệm vật chất và tinh thần.

2. Làm quen với Chánh pháp Bất diệt, Chánh đạo, và Tôn sư, kính trọng tất cả tôn giáo và niềm tin.

3. Từ bỏ việc nói dối, sự viện lý lẽ, lý lẽ chống đối lại, hạ thấp và lan truyền những lời nói dối thông qua những chuyện phiếm vô căn cứ.

4. Từ bỏ những triết lý hoặc những con đường tạo nên những ranh giới của sự phân chia và bất đồng, áp dụng Chánh đạo Chân thật – Con đường Hoàn hảo.

5. Đi theo Satya GuruMarga– Con đường của Tôn sư Hoàn hảo và Chân thật – suốt đời, từ bỏ các hành động ác, thường xuyên ở nguyên trong sự hợp nhất với Tattva của Tôn sư – Tinh chất của Tôn sư.

6. Tự mình chưa đạt đến sự giác ngộ, không tìm kiếm để chứng minh nó là gì với những từ ngữ thông thái; và trong khi còn bối rối, đừng làm người khác bối rối.

7. Từ bỏ cách hành xử hèn nhát như giết hại chúng sinh và bạo lực, sử dụng thực phẩm trong lành.

8. Không giữ những ý kiến hẹp hòi về con người và đất nước dựa trên cơ sở danh tính quốc gia.

9. Tự cam kết theo đuổi Satya GuruMarga– Chánh đạo Tôn sự Hoàn hảo và Thật sự – thực hiện các hành động có lợi cho Trái đất.

10. Khi ai đó nhận ra Sự thật, Chánh đạo Tôn sư – Con đường của Tôn sư – giữ dạng đó, vì vậy đạt được sự giác ngộ cho tất cả chúng sinh.

11. Ở trạng thái sâu nhất và cao nhất của Chitta – Nhận thức thuần khiết – tự do thoát khỏi tất cả ràng buộc bằng cách đồng hóa trong chính những giới luật này.

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.